برچسب: کاپوتاژ

کاپوتاژ چیست؟ قسمت دوم

برای اینکه بتوانید با اتومبیل شخصی‌ از کشور خارج شوید باید با ارائه یک سری مدارک الزامی به اداره گمرک، مجوزی تحت عنوان کاپوتاژ ماشین شخصی را دریافت کنید. در

فراموشی رمز عبور

Any questions ? chat with Whatsapp