شرح ملک

شرایط پرداخت

30% در زمان امضاء قرارداد
۳۰٪ ابتدا و مابقی به صورت اقساط بلند مدت بدون بهره

امکانات مشترک پروژه شهرک توریستی اونگارد :

•استخرهای شنا
•امکانات ورزشی

• امکانات برای کودکان

•اسپا و تجهیزات سلامتی

•شام و نوشیدنی

جزئیات

ویژگی ملک

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.