شرح ملک

امکانات مشترک پروژه :

•سیستم آب مرکزی
•سیستم اینترنت مرکزی
•سیستم ماهواره مرکزی
•سیستم پمپ تقویتی مرکزی
•سیستم ژنراتور مرکزی
•پارکینگ اختصاصی سرپوشیده
•استخر روباز و سرپوشیده
•پارک بازی کودکان روباز و سرپوشیده

جزئیات

ساختار املاک: فلز

ویژگی ملک

پلن طبقات

نمودار بازدید از ملک

    پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.