شرح ملک

شرایط پرداخت

30% در زمان امضاء قرارداد
۳۰٪ ابتدا و مابقی به صورت اقساط بلند مدت بدون بهره

امکانات مشترک پروژه اونگارد :

•استخرهای شنا

•امکانات ورزشی

• امکانات برای کودکان

•اسپا و تجهیزات سلامتی

•شام و نوشیدنی

 

 

جزئیات

ویژگی ملک

نمودار بازدید از ملک

جزئیات آژانس

    پاسخ

    فراموشی رمز عبور

    Any questions ? chat with Whatsapp