ملک ویژه

واحدهای آپارتمان استودیو ۴۱ متری در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
واحدهای آپارتمان یک خواب ۶۰ متری در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
واحدهای آپارتمان دو خواب ۸۱ متری در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
ویلای دو خواب ۱۲۰ متر در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
ویلای سه خواب ۱۵۵ متری در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
ویلای سه خواب ۱۴۴ متر در پروژه چهار فصل
امکانات مشترک پروژه : •منطقه بازی کودکان •سالن
ویلاهای نیمه مستقل سه خواب از ۲۴۰ متر تا ۳۰۰ متر در پروژه شهرک ویلایی
امکانات مشترک پروژه : •استخر خصوصی •زمین بازی
ویلای سه خواب ۴۲۰ متری در پروژه شهرک ویلایی
امکانات مشترک پروژه : •استخر خصوصی •زمین بازی
ویلای سه خواب ۴۱۰ متری در پروژه شهرک ویلایی
امکانات مشترک پروژه : •استخر خصوصی •زمین بازی
ویلاهای جدید مستقل سه خواب از ۴۰۵ متر تا ۴۹۰ متر در پروژه شهرک ویلایی
امکانات مشترک پروژه : •استخر خصوصی •زمین بازی
به این پست امتیاز بدهید

فراموشی رمز عبور

Any questions ? chat with Whatsapp