گزارش شصتمین فستیوال انگور با حضور رئیس جمهور محترم قبرس شمالی

شصتمین فستیوال انگور 🕺🏻✨
با حضور رئیس جمهور محترم قبرس شمالی

 


 


این فستیوال رو دوست داشتید ؟
دوست دارید بیشتر از جشنواره های قبرس پست بزاریم ؟😍

شرکت سرمایه گذاری کارگر

+90 533 851 15 20

+90 539 101 000

به این پست امتیاز بدهید

فراموشی رمز عبور

Any questions ? chat with Whatsapp