• kazem J جولای, 2020 از 12:33 ب.ظ

    بازدید از قبرس شمالی بسیار جالب بود و ما را در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بسیار مصمم نمود .
    جا دارد از مدیریت محترم موسسه جناب آقای کارگر ، سرکار خانم عارفه فاضلی ، جناب آقای شریفی که در مدت اقامت رایگان ما در قبرس میزبان بسیار عزیزی بودند تشکر و قدر دانی نمائیم .
    حقیقی – اکبر زاده

فراموشی رمز عبور

Any questions ? chat with Whatsapp